Process

Såhär gör vi

Organisation

 

Vårt produktionskontor i Asien följer svensk kalender med helger och helgdagar, på så sätt är vi på jobbet när våra kunder behöver oss.

Vi har öppet dygnet runt, från måndag morgon till lördag morgon, så oavsett när du skickar din beställning inom denna tidsram får du svar inom ca. 15 minuter.

Varje arbetslag leds av ett operation management team som assisteras av team managers. Den löpande samordningen samt statuskontrollen av uppdragen genomförs med andra ord av ca. 20 produktionsledare som arbetar i skift.

Kvalitetskontroll

Ett särskilt kvalitetssäkringsteam kontrollerar samtliga uppdrag före leverans. Eventuella fel rapporteras och används som grund för utvärdering och intern personalutbildning.

Vår skandinaviske produktionschef har det övergripande ansvaret för kvalitet, produktionsflöde, implementering av nya kunder samt löpande kommunikation.

 

Bevakning

I vårt produktionssystem bevakas alla pågående uppdrag. Vi har utvecklat en omfattande processprogramvara för att kunna styra produktionen och säkerställa att varje krona läggs på de grafiska uppdragen.

Workflow

Undvik att ägna tid åt att hämta och överföra filer, och beställ i stället dina grafiska tjänster via Mind-Transfer.

Mind-Transfer automatiserar ditt arbetsflöde för beställningar och fungerar helt enkelt så att du lägger filer för beställning i en browser på din dator. Filerna överförs automatiskt till oss, och när de nya filerna är klara skickas de direkt till din e-post.

Har du andra behov av att effektivisera orderhanteringen vid beställning av grafiska tjänster kan vi ta fram en arbetsflödesanalys samt förslag på optimerad filhantering.

Svenska