Ansvar

Etik och ansvar

Vi har starka ståndpunkter kring den etiska sidan av globaliseringen och är medvetna om att samarbetet med våra medarbetare i Bangladesh är förknippat med ett särskilt ansvar.

Corporate Social Responsibility (CSR), har redan sedan starten varit en avgörande dimension i vårt företag. Därför arbetar vi för att integrera social och miljömässig hänsyn i våra outsourcingkoncept.

Med vår proaktiva syn på CSR vill vi definiera en tydlig profil. Det gör vi bland annat genom att profilera oss med ett transparent företagskoncept och genom att skapa goodwill i förhållande till våra kunder och medarbetare.

Mindworking Asia har aktivt valt att dokumentera detta. Vi har därför regelbundna revisioner med tillhörande revisionsrapporter från en oberoende dansk revisionsbyrå, så våra kunder kan säkerställa att det vi säger – är också det vi gör.

Vi har ännu inte sett någon av våra kollegor ta fram liknande dokumentation!

Alla medarbetare har 37-timmars arbetsvecka med 5 veckors årlig semester.

CSR-policy

Medarbetarfokus

Vi eftersträvar att erbjuda arbetarvillkor som i största möjliga utsträckning motsvarar villkoren på den skandinaviska arbetsmarknaden.

De flesta löntagare i Bangladesh tvingas arbeta under förhållanden som är långt ifrån acceptabla enligt västvärldens standarder.

Mindworking Asia har redan sedan starten tagit hänsyn till situationen, och en väsentlig del av hela vår strategiplan är att erbjuda ansvarsfulla förhållanden för våra medarbetare.

Vi genomför löpande utvecklingssamtal med våra medarbetare för att stämma av förväntningar, etablera utbildningsplaner och säkerställa att varje medarbetare behåller sin motivation.

Vi genomför måntliga stormöten med samtliga medarbetare, där alla kan framföra nya idéer eller diskutera förhållanden som kan behöva ändras. Vid anställningen får medarbetaren en personalhandbok som gås igenom grundligt, och där alla rättigheter och skyldigheter är noggrant beskrivna.

Vikten av att behålla våra duktiga medarbetare och att motivera dem i deras dagliga arbete är lika viktigt i Bangladesh som det är i Sverige.

De goda arbetsvillkoren har resulterat i en trygg och trivsam arbetsmiljö som gör Mindworking Asia till en mycket attraktiv arbetsplats i Bangladesh.

Medarbetarna

Utbildning

Vår satsning på utbildning och vidareutbildning har motiverat de anställda på Mindworking Asia att satsa extra hårt och att ta ansvar för sina uppgifter.

Redan i anställningsfasen etableras ett utbildningsprogram utifrån varje enskild medarbetares kvalifikationer. Vissa grafiker har stor praktisk erfarenhet, medan andra har teoretisk utbildning från exempelvis Graphic Art Institute i Dhaka.

Alla medarbetare genomgår ett grundligt introduktionsprogram vid anställningen, där vi försäkrar oss om att de förstår arbetsrutinerna och våra höga krav på kvalitet.

Utbildning av ledningsteam

Mindworking Asia genomför löpande utbildning av medarbetare i ledningen, med syftet att vidareutveckla företaget enligt västvärldens ledarprinciper med minimal byråkrati och beslutsfattande team i produktionen.

Svenska