Grafisk outsourcing

E-com för modebranschen

Kampen om kundernas uppmärksamhet

Inom både kläd- och textilindustrin finns det ett stort behov av kontinuerlig bildredigering för marknadsföringsändamål, online såväl som offline. Modellerna och kläderna representerar företagets varumärke på en mycket konkurrenskraftig marknad. På en marknad där alla kämpar för att bli sedda, är kvalitet och enhetlighet avgörande för att fånga konsumenternas öga och få dem att avkoda varumärkets visuella stil och känsla.

Vad är grafisk bildredigering i modebranschen?

I modebranschen används levande modeller för att presentera kläder, smycken eller andra tillbehör i situationer som borde vara naturliga men visuellt mycket idealiserade. Exempel på detta är bilder för lookbooks och tidskrifter, tryckt material etc. Modellerna, kläder och smycken är retuscherade, liksom modellens omgivning. Det är dock viktigt i de flesta fall att bilderna behåller en naturlig look och inte ser uppenbart digitalt manipulerade ut.

Typiska utmaningar för modeföretag när det kommer till grafisk design

Stor efterfrågan på grafisk designkompetens

Varje gång en bild redigeras krävs en bred palett av tekniker och en förståelse av motivet och presentationen; från retuscheringsfel och fläckar till färgjustering, utjämning av hud, klippning, omfärgning av textilier, etc.

Bildkvalitet

Extremt höga krav när det gäller kvaliteten på bilder som ska användas för print och i mycket stora format.

Naturligt utseende

Betydande digital manipulation på bilder som fortfarande måste verka naturliga.

Hur kan outsourcing av bildredigering optimera min business?

På modebranschens marknadsavdelningar är det ofta fotografen som hanterar bildredigering och retuschering av modeller, eventuellt med hjälp av assistenter som sköter grafisk design.

Detta är klokt då fotografen har insikt i vad som ska förmedlas i presentationen och har de nödvändiga kunskaperna i grafisk design. Men det är sällan något de faktiskt vill göra – de flesta fotografer föredrar det kreativa arbetet genom linsen, och ur en rationell synvinkel utnyttjas deras färdigheter också bäst där.

I denna situation är fotografen och eventuella assistenter den flaskhals som alla bilder måste passera genom. I Europa ser vi problem med att rekrytera och utbilda personal och dessutom frånvaro på grund av stress, som ibland hindrar produktiviteten och därmed den totala insatsen.

Sist men inte minst har interna avdelningar sällan motivation eller tekniska färdigheter för att optimera bildredigeringsverktygen, så den grafiska designprocessen tar längre tid och kräver mer manuellt arbete än nödvändigt.

Hur som helst är det förnuftigt att överväga hur outsourcing av dina grafiska jobb kan optimera dina grafiska designflöden och arbetsprocesser.

Genom att outsourca dina grafiska arbeten har ditt företag plötsligt ett fast pris per bild, såväl som tillgång till redigering av stora volymer bilder med en snabb leverans. Enkelt uttryckt så kan du skala upp din produktion till ett fast pris – och revolutionera produktiviteten för din marknadsavdelning på samma gång.

Retuschering av kläder och textilier kräver sin kompetens

Inom klädindustrin är uppdrag som friläggning, färgkorrigering och färgändring på textilier tidskrävande. Det kan också finnas andra uppgifter, som att ordna med bakstycke på tröjor och jackor samt att jämna ut veck och skrynklor. Kläderna kan fotograferas på platt bakgrund eller på en docka; här kan det vara vettigt att ändra färgerna digitalt istället för att ta bilder av varje färgvariant av ett plagg. Det är till och med möjligt att lägga över mönster på plagget digitalt.

Kan du förvänta dig hög kvalitet när du outsourcar dina grafiska jobb?

Ja, helt afgjort. Vi vil endda påstå, at vores asiatiske grafikere er både hurtigere og dygtigere end de fleste danske, når det kommer til at løse netop de opgaver som kræves til f.eks. digital billedbehandling af modefotos eller retouchering af smykker, og de har adgang til specialudviklede værktøjer, som danske grafikere kun drømmer om.

De tider, hvor outsourcing var lig med simpel eller lav kvalitet, er for længst ovre. Vores asiatiske grafikere er uddannede til mindst samme standard som danske.

Typiska utmaningar för modeföretag när det kommer till grafisk design

  • Meget gentagelsespræget og ensformigt arbejde.
  • Problemer med ensretning af kvalitet og udtryk, når lyssætning eller lokation ændrer sig.
  • Skiftende arbejdsbyrde på grund af sæsoner. I perioder kan arbejdsmængden overbebyrde en afdeling.
  • Massivt antal fotofiler i høj opløsning og dermed store mængder data, som skal håndteres.
  • Mange varianter af samme produkt, f.eks. farver og mønstre som skal behandles. Det er svært at ensrette udtrykket og kvaliteten.

Såhär brukar det se ut på större företag inom mode- och textilindustrin

  1. Inhouseavdelning: hanterar fotografering och bildredigering
  2. Inhousefotograf: extern bildredigering
  3. Extern byrå som hanterar både fotografering och bildredigering
 .. känner du igen problemområdena?
Svenska