Om Mindworking Asia

Bakgrund

De flesta företag skapas genom att en eller flera personer får en god idé! Mindworking Asia är inget undantag.

Mindworking Asia A/S startade sin grafiska produktion i Bangladesh år 2005 i samarbete med ett lokalt företag i Dhaka, som är huvudstaden i Bangladesh.

Dotterbolaget i Dhaka är ( i dag) 100% ägt och kontrollerat av Mindworking Asia. Vårt fokus, redan från början har varit att alla processer ska kontrolleras oberoende av andra organisationer. Vi har byggt upp produktionsprocessen, underhåller, utvecklar och förädlar den.

I början av 2022 sysselsätter Mindworking Asia över 250 desktop-medarbetare i vår grafiska produktion i Asien. Vi har över 1 000 kunder, primärt i Skandinavien.

Mål

 

närmaste fem åren, med målsättningen att öka våra stordriftsfördelar till fördel för våra kunder. Våra framgångar kan förklaras mycket enkelt: Om vi kan hjälpa ditt företag att spara tid och resurser bidrar vi till att säkerställa sund tillväxt för alla parter.

Vi eftersträvar att hålla mer än vi lovar, och vi vill gärna höra din åsikt. Därför:

– är du missnöjd, låt oss veta!
– är du nöjd, (så) berätta det för andra!

Svenska