Mindworking Asia utbildar sina anställda

Utbildning

Vår satsning på utbildning och vidareutbildning har motiverat de anställda på Mindworking Asia att satsa extra hårt och att ta ansvar för sina uppgifter.

Redan i anställningsfasen etableras ett utbildningsprogram utifrån varje enskild medarbetares kvalifikationer. Vissa grafiker har stor praktisk erfarenhet, medan andra har teoretisk utbildning från exempelvis Graphic Art Institute i Dhaka.

Alla medarbetare genomgår ett grundligt introduktionsprogram vid anställningen, där vi försäkrar oss om att de förstår arbetsrutinerna och våra höga krav på kvalitet.

Utbildning av ledningsteam

Mindworking Asia genomför löpande utbildning av medarbetare i ledningen, med syftet att vidareutveckla företaget enligt västvärldens ledarprinciper med minimal byråkrati och beslutsfattande team i produktionen.

Läs mer om vår CSR-policy

Corporate Social Responsibility
ANSTÄLLDA
TIMMARS ARBETSVECKA
VECKOR BETALD SEMESTER
MÅNADERS BETALD MAMMALEDIGHET