Kvalitetskontroll för att minimera risken för fel Kvalitetskontroll för att minimera risken för fel

Produktionsmiljö

Vi arbetar dygnet runt i treskift, vilket innebär att tidsskillnaden mellan CET (Central European Time) och Bangladesh på fem timmar under vintern och fyra timmar på sommaren inte har någon större betydelse.

Vardagen i vår produktion i Asien präglas av det höga tempo som är vanligt på grafiska byråer.

Treskiftsarbete

Produktionen körs i treskift, från måndag till lördag morgon, och under helgerna arbetar vi enligt ett särskilt tjänstgöringsschema med hänsyn till eventuella brådskande beställningar.

Varje arbetslag leds av ett operation management team som assisteras av team managers. Den löpande samordningen samt statuskontrollen av uppdragen genomförs med andra ord av ca. 20 produktionsledare som arbetar i skift.

Bevakning

I vårt produktionssystem bevakas alla pågående uppdrag. Vi har utvecklat en omfattande processprogramvara för att kunna styra produktionen och säkerställa att varje krona läggs på de grafiska uppdragen.

Kvalitetskontroll

Ett särskilt kvalitetssäkringsteam kontrollerar samtliga uppdrag före leverans. Eventuella fel rapporteras och används som grund för utvärdering och intern personalutbildning.

Vår danska produktionschef har det övergripande ansvaret för kvalitet, produktionsflöde, implementering av nya kunder samt löpande kommunikation.

Orderhantering

Vi har öppet dygnet runt, från måndag morgon till lördag morgon, så oavsett när du skickar din beställning inom denna tidsram får du svar inom ca. 15 minuter.

Undvik att ägna tid åt att hämta och överföra filer, och beställ i stället dina grafiska tjänster via Mind-Transfer.

Mind-Transfer automatiserar ditt arbetsflöde för beställningar och fungerar helt enkelt så att du lägger filer för beställning i en browser på din dator. Filerna överförs automatiskt till oss, och när de nya filerna är klara skickas de direkt till din email.

Har du andra behov av att effektivisera orderhanteringen vid beställning av grafiska tjänster kan vi ta fram en arbetsflödesanalys samt förslag på optimerad filhantering.

Kontakta oss nu