Mindworking Asia har 250 anställda i Bangladesh

Mindworking Asia i Skandinavien

Även om själva produktionen sker i Bangladesh, står våra skandinaviska kontor till tjänst när du behöver det.

Vår erfarenhet visar att det här är det bästa sättet att styra outsourcing på, framför allt eftersom de skandinaviska kontoren ofta samordnar avancerade uppdrag som kan vara svåra för den enskilda kunden att beskriva för ett företag i en annan världsdel.

Vi kan kulturen och känner våra medarbetare i produktionen och vet därmed exakt vilken information som behöver tas fram för att lösa ditt uppdrag så effektivt som möjligt.

På de skandinaviska kontoren tar vi hand om uppdrag som:

  • Samordning av komplicerade uppdrag
  • Löpande övervakning av produktionen
  • Uppstart av nya kunder
  • Uppsökande försäljning
  • Organisationsutveckling i Bangladesh
  • Allmän konceptutveckling