Vi ser CSR som ett aktivt val

Mindworking Asia i Bangladesh

Vi har valt att placera produktionen där det är billigast, så att vi kan behålla vår konkurrenskraft.

Produktion

Produktionen körs i treskift från måndag morgon till lördag morgon. Därutöver har vi ett helgschema för att kunna lösa eventuella brådskande uppdrag.

Medarbetare

Vi upplever våra medarbetare som mycket flitiga och engagerade på ett sätt som verkligen bidrar till att utveckla verksamheten.

Alla är intresserade av att lära nytt, och kunskapsspridning och utbildning är därför viktigt i organisationen.

Vi eftersträvar att driva företaget enligt skandinavisk standard, så att våra medarbetare i största möjliga utsträckning får samma rättigheter och förmåner som i Skandinavien.

Medarbetarna arbetar i genomsnitt 37 timmar i veckan, eftersom vi arbetar i treskift på 8 timmar med pauser på totalt 1 timme under varje skift. Företaget erbjuder mat och dryck dygnet runt.

Corporate Social Responsibility

Fakta om Mindworking Asia i Bangladesh

ANSTÄLLDA
TIMMARS ARBETSVECKA
VECKOR BETALD SEMESTER
MÅNADERS BETALD MAMMALEDIGHET