Mindworking Asia investerar i god arbetsmiljö

Medarbetarfokus

Vi eftersträvar att erbjuda arbetarvillkor som i största möjliga utsträckning motsvarar villkoren på den skandinaviska arbetsmarknaden.

De flesta löntagare i Bangladesh tvingas arbeta under förhållanden som är långt ifrån acceptabla enligt västvärldens standarder.

Mindworking Asia har redan sedan starten tagit hänsyn till situationen, och en väsentlig del av hela vår strategiplan är att erbjuda ansvarsfulla förhållanden för våra medarbetare.

Vi genomför löpande utvecklingssamtal med våra medarbetare för att stämma av förväntningar, etablera utbildningsplaner och säkerställa att varje medarbetare behåller sin motivation.

Vi genomför månatliga stormöten med samtliga medarbetare, där alla kan framföra nya idéer eller diskutera förhållanden som kan behöva ändras.

Vid anställningen får medarbetaren en personalhandbok som gås igenom grundligt, och där alla rättigheter och skyldigheter är noggrant beskrivna.

Vikten av att behålla våra duktiga medarbetare och att motivera dem i deras dagliga arbete är lika viktigt i Bangladesh som det är i Sverige.

De goda arbetsvillkoren har resulterat i en trygg och trivsam arbetsmiljö som gör Mindworking Asia till en mycket attraktiv arbetsplats i Bangladesh.

Läs mer om vår CSR-policy
ANSTÄLLDA
TIMMARS ARBETSVECKA
VECKOR BETALD SEMESTER
MÅNADERS BETALD MAMMA