Renritning i Adobe Illustrator

Layout

Mindworking Asias grafiker är experter på Adobe Illustrator- och InDesign-uppdrag och kan hjälpa dig med alla typer av uppdrag i de två programmen.

Typiska layoutuppdrag i Adobe InDesign

Vårt professionella team av grafiker hanterar allt från produktion av omfattande kataloger och reklamblad till enkla annonser, broschyrer och handböcker. Vi har stor erfarenhet av att skapa reklamblad, och producerar 20 000–25 000 sidor om året åt skandinaviska reklamtidningar.

Även hantering av språkversioner passar utmärkt som outsourcing-uppdrag. Kunden utarbetar den första utgåvan av katalogen, handboken eller broschyren, varpå vi skapar layouten för materialet i övriga språkversioner.

Vanliga renritningsuppdrag i Adobe Illustrator

Har du en äldre logotyp finns risken att den har för låg upplösning för att kunna tryckas i tillräckligt hög kvalitet. Mindworking Asia är experter på att renrita i vektorformat, vilket innebär att den färdiga logotypen kan användas i alla storlekar med rätt upplösning.

Mindworking Asia producerar många typer av ritningar åt olika typer av företag, t.ex. inom möbel- och modeindustrin, som ofta har behov av linjeritning av produkter. Vi skapar linjeritningar i Adobe Illustrator utifrån era produktbilder. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med färger, ljus och skugga, så om ditt företag arbetar med industridesign eller mode bör du kontakta Mindworking Asia för mer information.

Gemensamt för uppdrag i Adobe InDesign och Illustrator är att priset avtalas innan uppdraget påbörjas. Därmed vet du också alltid vad ditt uppdrag kommer att kosta, inklusive korrektur. Uppdraget produceras antingen till ett fast, lågt pris eller per sida. Kontakta oss för ett oförpliktigande samtal om inställning i InDesign och Illustrator.

Att vi har 250 anställda grafiker och samtidigt arbetar i treskift innebär att vi kan producera ett stort antal sidor eller ritningar per dygn. Vi har arbetat med några av Skandinaviens största industriföretag, som alla har uppnått besparingar på ända upp till 70 % jämfört med deras egna inhouse-priser.

Fördelar | Renritning:

  • Uppdraget utförs av utbildade grafiker, som primärt arbetar i Adobe Illustrator och InDesign.
  • Bilderna levereras efter dina riktlinjer och i önskade filformat
  • Enkel och snabb beställning via ett effektivt ordersystem, där du löpande kan kontrollera orderstatus
  • Leverans inom 24 timmar
  • Fasta, låga priser
  • Överför och hämta direkt på webbplatsen
  • Fakturering en gång i månaden
  • Öppet dygnet runt, måndag till fredag
  • 100 % skandinavienägt företag

Kontakta oss nu