Mindworking Asia hanterar dagligen många order

Bakgrund

De flesta företag skapas genom att en eller flera personer får en god idé! Mindworking Asia är inget undantag.

Mindworking Asia A/S startade sin grafiska produktion i Bangladesh år 2005 i samarbete med ett lokalt företag i Dhaka, som är huvudstad i Bangladesh.

Vi har redan från starten varit noga med att Mindworking Asia ska kunna styra alla processer. Vi har själva byggt upp produktionsprocessen och den underhålls och vidareutvecklas av oss.

Mindworking Asia tar med andra ord på sig hela ansvaret för varje utfört produktionsuppdrag, men framför allt tar vi på oss hela ansvaret för hur vi producerar uppdragen, så att vi kan garantera att vår CSR-policy följs.

I mitten av 2018 sysselsätter Mindworking Asia över 250 desktop-medarbetare i vår grafiska produktion i Asien. Vi har över 1 000 kunder, framför allt i Skandinavien.

Vårt mål är att växa till minst det dubbla antalet medarbetare inom de närmaste fem åren, med målsättningen att öka våra stordriftsfördelar till fördel för våra kunder.

Våra framgångar kan förklaras mycket enkelt: Om vi kan hjälpa ditt företag att spara tid och resurser bidrar vi till att säkerställa sund tillväxt för alla parter.

Vi eftersträvar att hålla mer än vi lovar, och vi vill gärna höra din åsikt. Därför:

– är du missnöjd, så berätta det för oss!
– är du nöjd, så berätta det för andra!

Kontakta oss nu