Mindworking Asia prioriterar CSR högt

Etik och ansvar

Vi har starka ståndpunkter kring den etiska sidan av globaliseringen och är medvetna om att samarbetet med våra medarbetare i Bangladesh är förknippat med ett särskilt ansvar.

CSR, eller Corporate Social Responsibility, har redan sedan starten varit en avgörande dimension i vårt företag. Därför arbetar vi för att integrera social och miljömässig hänsyn i våra outsourcingkoncept.

Med vår proaktiva syn på CSR vill vi definiera en tydlig profil. Det gör vi bland annat genom att profilera oss med ett transparent företagskoncept och genom att skapa goodwill i förhållande till våra kunder och medarbetare.

Vi uppfyller med andra ord i varje hänseende de villkor som beskrivs i den standarddeklaration som Dansk Industri och Danmarks Institut för mänskliga rättigheter har utarbetat.

Läs om CSR för Mindworking Asia

Corporate Social Responsibility
ANSTÄLLDA
TIMMARS ARBETSVECKA
VECKOR BETALD SEMESTER
MÅNADERS BETALD MAMMALEDIGHET